4MAT HMI Profil

Hjernehalvdelspræferencer

4MAT HMI (Hemispheric Mode Indicator) profilanalysen indikerer hvilken hjernehalvdel du har præference for. Profilen giver indsigt i de forskellige præferencer, og hvordan de kan have indflydelse på måden vi opfatter, processer og formidler ny viden på.

Hele hjernen

Normalt udviklede individer bruger begge hjernehalvdele og skifter ubevidst imellem dem hele tiden. De fleste udviser dog en tilbøjelighed til at bruge den ene halvdel mere end den anden.

Højre hjernehalvdel - eksempler på karakteristika

Kreativ, subjektive vurderinger, baserer primært tankeirksomhed og hukommelse på billeder, ser forbindelser og sammenhænge.

Venstre hjernehalvdel - eksempler på karakteristika

Analytisk, objektive vurderinger, baserer primært tankevirksomhed og hukommelse på sprog, ser sammenhænge mellem årsag og resultat.

Resultat - i kombination med læringsstil

Resultatet er en udførlig grafisk og skriftlig indikering af præferencen. Resultatet fra denne profil sammenholdes med LTM eller LBI profilanalyse, og giver dermed en ekstra demension til det område, der arbejdes med. Eksempelvis læring, ledelse eller kommunikation.

Krav:

4MAT profiler sælges kun til certificerede 4MAT Konsulenter.

Sprog:

Dansk, engelsk, norsk og tysk.

Levering:

Leveres på online profil platform. 

Bestilling:

Din bestilling er bindende, når vi har fremsendt bekræftelse.
Husk at skrive produkt, antal og leveringsadresse.

 

4MAT HMI Profil